InledningInledning

Sabbatsberg har en lång och fascinerande historia. Kanske hade det varit lättare att få översikt över dess epoker genom att dela upp denna ganska långa uppsats i flera delar. Risken med en uppdelning är att man förlorar hur den ena epoken ger upphov till nästa - historiens långa trådar - syns inte så tydligt. 

Här nedan anges istället avsnittets olika delar, som länkar:

- Stockholm, klosterstaden, som byggdes i tegel

- Värdshuset kommer till

Sabbatsbergs brunnsverksamhet

Gasklockan som nästan ändade brunnsverksamheten

Sabbatsberg blir centrum för fattigvården

Westmans Fåfänga

Sabbatsbergs brunnslasarett blir sjukhus


Sabbatsberg får sitt namn

Redan år 1709 hade 26 tunnland vid Sabbatsberg köpts in av den tyske krögaren Valentin Sabbath efter avstyckning från Rörstrand. Hans namn blev senare odödligt genom att området fick namn efter honom. Han var redan tidigare ägare bland annat till den berömda källaren Rostock vid Västerlånggatan.

Motivet för köpet var att Valentin Sabbath ville anlägga karpdammar i de gropar ur vilka man hämtat leran för tegeltillverkningen under 400 år. Det pågick fram till slutet av 1600-talet. 

Kanske ser vi hur spåren av tegeltillverkningen i slutet 1200-talet i de verksamheter som än idag finns inom Sabbatsberg, hälso- och sjukvård samt äldrevård/boenden. Hur kan detta vara möjligt?


Referenser

Nordisk familjebok, Westman, 1921
Nordisk familjebok, Sabbatsberg, 1921
Sörenson, Vägvisare till Stockholm, Sabbatsberg, 2009
Högberg, Stockholms historia II, Fattigvård Sabbatsberg, 1981
Högberg, Stockholms historia I,  Brunnsverksamhet, 1981
Westerman, Riksförsäkringsverkets kvarter, 1993
Nordén, Sällsamheter i Stockholm Innerstaden s 172
Egeland, En stump av Drottninggatan, 2005
Forsstrand, Carl Storborgare och Stadsmajoer Hugo Gebers förlag, 1918
Nyreröd, Lusthus till bruks och till syns, 1975
Werner, Sankt Eriks årsbok, Norrtullsgatan och dess omgivningar, 1904 
Nordström Sankt Eriks årsbok, Från fattighjon till folkpensionärer - Sabbatsberg under 200 år, 1952 
Nordström, Sankt Eriks årsbok, Nu är drivning börjad, 1954
Westman, Sankt Eriks årsbok, Bryggarkungen, 1994 
Rosenström, Historik över Sabbatsbergs Fattighus 1752-
Sjölund, Sabbatsbergs sjukhus 111 år, 1989
Stadsbyggnadskontoret, Program för Sabbatsberg, 2001
Rosander, Sabbatsbergs fattighus och hälsobrunn under tre århundraden, 1996
Sydvästra Vasastaden Byggnadsinventering, Stockholms stadsmuseum, 1976
Petrus Tilleus karta, 1733
Lundgrens karta, 1885Leif Stenudd 2013

© Adolf Fredriks historiegrupp 2007 – 2023