Norrmalm


Norrmalm

Namnet Norrmalm omnämns 1288 i skrift. I äldre tider avsåg Norrmalm den del av staden som låg norr om Stadsholmen. På “Charta öfwer Stockholm” från 1751 markeras Norremalm som stadsområdet kring Stockholmsåsen mellan Brunnsviken i norr och Norrström i söder, med gräns i öster mot Ladugårdslandet vid Träsket och Rännilen, där Birger Jarlsgatan går idag.

År1602 blev Norrmalm en egen stad, Norre Förstaden, med egen borgmästare och magistrat, men den fick aldrig fullständiga stadsprivilegier. Där bodde mest soldater, sjöfolk och hantverkare. Många arbetade på det som idag kallas Blasieholmen. År 1629 hade Norre Förstaden 3024 invånare och var närmast en kåkstad med ett virrvarr av gator och vägar.

Det uppstod en misstro mellan Stockholm och dess förstad. År 1635 uppgick därför åter den Norre Förstaden i Stockholm, d.v.s. Gamla stan.

Namnet Vasastaden uppkom omkring 1890. Troligen eftersom infarten till området skedde från Vasagatan. Men det var först 1926 som Överståthållarämbetet fastställde stadsdelsnamnet. Då var namnet redan ett begrepp för alla stockholmare.

Uttrycken Övre och Nedre Norrmalm har också använts. Nedre Norrmalm motsvarar i dag Stockholms city.

I dag är stadsdelen Norrmalm området från Barnhusviken längs Tegnérgatan och Tegnérlundens norra sida till Birger Jarlsgatan ner till Nybroviken och vidare sundet söder om Blasieholmen till Gamla stan, Riddarholmen till Kungsholmen i Klara sjö. Dvs det som förr kallades Nedre Norrmalm eller Stockholms City.

Den nordöstra delen av nuvarande Vasastan angränsar till ett område som hör till Östermalm, men vars bebyggelsestil hänger samman med Vasastadsbebyggelsen. Detta område begränsas av Valhallavägen, Odengatan, Norrtullsgatan och Cedersdalsgatan, Sveaplan och väster om Sveavägen.

Det vi kallar för det historiska Norrmalm återfinns områdesmässigt ännu i dag, nämligen i Norrmalms stadsdelsförvaltning. Det omfattar i stort det område som en gång kallades Norre Förstaden. 

Namnet Norrmalm har återigen kommit att användas i det geografiskt vidare begreppet. Därmed följer en förvirring eftersom det samtidigt finns en del som i dag kallas bara Norrmalm och som förr kallades Nedre Norrmalm. Ibland förekommer även namnet City för denna mer begränsade del. Så dagens officiella Norrmalm är bara en del av Norrmalms stadsförvaltning. Och samtidigt lever det vidare begreppet Norrmalm. Det är inte utan risk för förvirring att återanvända gamla namn i nya sammanhang.


Leif Stenudd 2011


Referenser

Ericson Wolke: Det bortglömda Stockholm
Högberg: Stockholms historia II s170f 
Högberg: Stockholms historia I s 196f

 

© Adolf Fredriks historiegrupp 2007 – 2023