Om Historiegruppen

En grupp historieintresserade har under några år studerat delar av Norrmalms historia.

I studierna har vi upptäckt att Norrmalms historia i stor utsträckning är sammanflätat med Stockholms och även Sveriges historia, politiskt, vetenskapligt och socialt.

På denna historiska grund önskar vi att morgondagens Norrmalm skapas på ett varsamt sätt.

Det vi berättar om är ingalunda fullständigt eller okänt. Resultaten av våra studier speglar det som fångat vårt intresse, som vi gärna delar med oss av.

© Adolf Fredriks historiegrupp 2007 – 2023